Στο 3ο Τρίμηνο του 2014 η εταιρεία μας ανέλαβε την εγκατάσταση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Megatron ERP στην εταιρεία ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΑΕ.

Η ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ A.E. κυριαρχεί στον κλάδο  της εναλλακτικής διαχείρισης σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων από το 1988. Σήμερα η ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ A.E. συγκαταλέγεται στις πρωτοπόρες επιχειρήσεις στον κλάδο της ανακύκλωσης εξάγοντας πάνω από 80% των μετάλλων που επεξεργάζεται.  Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση των υποσυστημάτων της εμπορικής διαχείρισης, της οικονομικής διαχείρισης και της διαχείρισης παραγωγής-κοστολόγησης. Η έναρξη λειτουργίας όλων των υποσυστημάτων του Megatron ERP θα γίνει με την έναρξη της χρήσης του 2015.