Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων – Λογιστικής – Πληροφορικής μεταφέροντας την εμπειρία και την γνώση των Εταίρων της, που αποκτήθηκε από την εικοσαετή ενασχόλησή τους με τα επιχειρηματικά δρώμενα, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους τόσο ως υψηλόβαθμα στελέχη Επιχειρήσεων όσο και μέσω των ατομικών και προσωπικών τους Εταιρειών, των  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ( DIGITAL ARROW) και OIKONOMOY Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ECONOMOU FINANCE).

Η μεν πρώτη δραστηριοποιούνταν στον χώρο της πληροφορικής από το 2003 και προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις, που καλύπτουν το υλικό (hardware), το λογισμικό(software), την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων καθώς και την υποστήριξη και συντήρηση των παραπάνω συστημάτων. Ενώ η δεύτερη δραστηριοποιούνταν από το 1999 στην παροχή υπηρεσιών Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής ανάλυσης, σύνταξης ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και παροχής επιχειρηματικών συμβουλών τόσο σε θέματα Οικονομικής-Τραπεζικής διαχείρισης όσο και σε θέματα εμπορικής διαχείρισης και διαχείρισης προσωπικού.